Đây là trang tạm trú của talawas sau khi bị tin tặc phá hoại, từ 23/8/2010 đến 14/9/2010. Bài đăng trên trang này đã được bổ sung trở về trang chính thức www.talawas.org.
_________________________________

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2010

11 Công dân Thủ đô ưu tú 2010

Ngày 28/8/2010, tại Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội, "lần đầu tiên thành phố Hà Nội trao danh hiệu 'Công dân Thủ đô ưu tú' cho 11 cá nhân tiêu biểu nhất của phong trào thi đua yêu nước."

Danh sách 10 người là: Ông Vũ Khiêu (sinh năm 1916, nhà nghiên cứu xã hội học), ông Phan Huy Lê (1934, nhà sử học), ông Hoàng Vĩnh Giang (1946, nhà đào tạo và tổ chức hoạt động thể thao), bà Trần Mai Anh (1973, nhà hoạt động từ thiện), bà Nguyễn Thị Thu Thủy (1971, họa sĩ, người khởi xướng và thực hiện dự án Con đường gốm sứ ven Sông Hồng), ông Lê Anh Tuấn (1951, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội), ông Lê Văn Bằng (1973, tổ trưởng dân phố), ông Vũ Ngọc Minh (1949, lãnh đạo Công ty Kim khí Thăng Long), ông Nguyễn Vinh Phúc (1926, nhà nghiên cứu Hà Nội), và ông Nguyễn Đắc Hải (1963, Chủ tịch Hội Nông dân).

Ông Ngô Bảo Châu, nhà toán học vừa được trao tặng Giải Fields ngày 19/8/2010 vừa qua, được chọn đặc cách là Công dân Thủ đô ưu tú thứ 11.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét